Spomini z Avale

Moj prijatelj Mile Bjelivuk, polkovnik Vojske Jugoslavije, ki sem ga pred letom 1987 učil varnostnih veščin – oba sva bila operativca v KOG IX. armade v Ljubljani, mi je dovolil, da iz njegove zadnje knjige Spomini z Avale prevedem nekaj zanimivih delov njegove knjige o dogodkih, ki jih nisem dovolj poznal, verjetno pa bodo zanimali...

Slovenski uporniki, dobrovoljci in vojaki

Predstavljam na enem mestu skoraj vse članke in zapise o naših upornikih, prostovoljcih (dobrovoljcih), vojakih in vojakinjah, razvrščenih po abc sistemu, vendar prikazani v raznih nacionalnih vojskah, ki so bili objavljeni na moji spletni strani, po raznih časopisih in revijah. Njihov izbor ni bil načrtovan niti nisem sledil določenim kriterijim za pisanje. Odločitev je bila...

Jožef (Josip) Gabršček – resnica je prišla na dan!

V članku Tigrovci so padali v Beogradu in v Ljubljani, posebno v drugem delu z naslovom Jožef (Josip) Gabršček – orjunaš in tigrovec, uspešen dvojnik ObC VKJ v Ljubljani in UJKE v Beogradu, sem podrobno pisal o primeru. Seveda sem dodal tudi to, da mi je g. Nikola Milovanćev dne 1. 10. 2015 priznal napako...

Dr. V. Kante – dva nova tajna sodelavca Vos-a?

Te dni je Igor Longyka v samozaložbi izdal knjigo z naslovom Ekslibris Saše Šantla, ki je bodo najbolj veseli ljubitelji likovne umetnosti. Saša Šantel (1883–1845) je bil začetnik slovenske moderne grafike. Služboval je v Gorici, Pazinu, na Sušaku in od 1920 v Ljubljani kot profesor na srednji tehnični šoli. Poročen je bil z Ružo roj....

Tigrovci so »padali« v Ljubljani in Beogradu!

Viktor Bobek in Jožef (Josip) Gabršček nista bila italijanska vohuna – temveč vrhunska dvojnika obveščevalnega centra VKJ v Ljubljani (Protiobveščevalna analiza dostopnih podatkov iz italijanskih in slovenskih virov o verjetnih »dvojnih igrah« tigrovcev med jugoslovansko in italijansko obveščevalno službo do leta 1941) Članek

Kaj je novega povedal armadni general Veljko Kadijević?

Pokojni armadni general Veljko Kadijević (1925–2014), predzadnji državni sekretar za ljudsko obrambo SFRJ (1988–1992), je oktobra 2010 v Beogradu izdal svojo zadnjo knjigo z naslovom Protiudar – moj pogled na razpad Jugoslavije. General Kadijević je to knjigo napisal v Moskvi, kjer živi od leta 2001, najprej kot begunec, od leta 2008 pa tudi kot ruski...

Kaj je Boris Kidrič dejansko zamolčal odposlancem 1. oktobra 1943 v Kočevju?

Pred seboj imam brošuro (34 strani) z naslovom Govor tovariša Kidriča, Sekretarja Izvršnega odbora Osvobodilne fronte slovenskega naroda na zboru odposlancev slovenskega naroda v Kočevju dne 1. oktobra 1943. Brošuro štev. 30 je leta 1945 izdal Knjižni zavod Osvobodilne fronte, kopijo sem dobil iz zasebnega arhiva T. M. iz Kopra (zanimivo je, da se samo...

Partizanski poveljnik in trije strankarski politkomisarji

(Vojaško-strateški aspekti »Dolomitske izjave«, bivanje in poročanje generala Arsa Jovanovića o stanju med slovenskim partizanih, končno odkrita resnica o njegovi tragični smrt) Vojaško-strateško aspekti DOLOMITSKE IZJAVE (Ali je general Arsa Jovanović iniciral sprejetje Dolomitske izjave?). O Dolomitski izjavi so napisane knjige, številne razprave in članki (v slovenskem Cobissu jih je registriranih okrog 40). Po vsebini...

SKUPNI GENETSKI IN NEIDEOLOŠKI SEZNAM

GENERALOV – ADMIRALOV SLOVENSKEGA RODU Svoj projekt »genetskih in neideoloških generalih in admiralih slovenskega rodu« sem zaradi korektnosti podatkov razdelil na tri dele: skupni seznam (320) in pod a) končni seznam (231) ter pod b) verjetni seznam (89) generalov in admiralov. Za bodoče raziskovalce je zanimiv predvsem »verjetni seznam«, saj so na njem predvsem generali...