Jugoslovenski svemirski program – mit ili stvarnost?

Izuzetan medijski odaziv na najavu dokumentarnog filma Houston, we have a problem (Hjuston, imamo problem) režisera Žige Virca u centru je pažnje javnosti namentuo osnovno pitanje, da li je »jugoslovenski svemirski program« – mit ili stvarnost. Istraživaći iz naučne sfere će sigurno odgovoriti, da se radi o običnoj fikciji, pa i mitu. Navodno se već...

Vladimir Vauhnik

Dosadašnji istraživaći su Vladimira Vauhnika predstavljali kao pukovnika Vojske Kraljevine Jugoslavije (VKJ) i vojnog atašeja u Berlinu, koji je blagovremeno obavestio GŠ VKJ i jugoslovensku vladu o planiranom nemačkom napadu 6. aprila 1941 godine. Pošto je bio Maistrov borac i politički emigrant, takvo predstavljanje Vauhnika je odgovaralo odredjenim ideološko-političkim strankama, pogotovu što je bio i...

Što je pokojni armijski general Veljko Kadijević poručio Srbiji?

Detaljnu analizu poslednje knjige pokojnog armijskog generala Veljka Kadijevića sa naslovom Protiv udar – moje vidjenje raspada Jugoslavije napisao sam na slovenačkom jeziku, uveren, da prevoda knjige na ovom jeziku neće ni biti. Za posetioce moja sajta iz Srbije izdvajam poslednju X. glavu sa naslovom Budučnost – protiv udar. Glasi ovako: Kakav protiv udar je...

Flote kojih više nema

Ratne mornarice na istočnoj jadranskoj obali 1797–2005, sudbine ljudi, brodova i podmornica Pridružujem se pozitivnoj oceni četvorice uglednih recenzenata, posebno Fridriha Moretija, viceadmirala u penziji, da je avtor knjige mornaričkotehnički potpukovnik Milan Đuran, »najverodostojnije, iskreno i dosad najbolje« pisao o istoriji ratnih mornarica na istočnoj jadranskoj obali i njihovim flotama, koje nisu nestala v bitkama...

Janko Stibiel

Vukasović, pukovnik Vojske Kraljevine Srbije i Jugoslavije te njegovi potomci – doprinos ka slovenačko-srpskim odnosima REZIME Slovenačko-srpski odnosi imaju svoju istoriju, uspone in padove. Iako su odnosi posle razbijanja SFRJ stagnirali, u poslednje vreme je primečeno nekoliko pokušaja Slovenije, da pomogne integriranju Srbije u porodicu evropskih naroda. U istorijskom sečanju oba naroda usidrena su posebno...