Adolf PERTHEN, stotnik 97. tržaškega pehotnega polka, obveščevalec Vojske Kraljevine Jugoslavije v Ljubljani

Predhodna opomba: Ko sem raziskoval življenjsko pot Jožefa Gabrškega, uspešnega obveščevalnega sodelavca – dvojnika proti Ovri v Italiji, posebno v začetku njegovega političnega udejstvovanja ko je bil tudi tajnik tržaškega političnega društva Edinost, sem v PSBL zasledil tudi nadvse zanimiv podatek, da je njegov naslednik na tej dolžnosti, Edvard Slavik, vzdrževal stike s stotnikom Adolfom...

Incident v občini Ribnica, 13. 5. 1941

Seveda, gre za novi italijanski dokument o spopadu na Mali gori 13. maja 1941. Dokument ne bom prevajal. Upam, da se bo kaj kmalu našel tudi dokument karabinjerske postaje v Ribnici, kako so 12. maja 1941 našli pred postajo odvrženo nepodpisano pismo (ovadbo) o treh tigrovcih, ki so se skrivali v lovski koči na Mali...

Škof Rožman

Dne 24. 7. 2915 je bilo pismo poslano uredništvu Mladine v objavo: Spoštovani gospod urednik! Pridružujem se gospodu Ravelu Kodriču iz Trsta, ki je glede odgovornosti škofa Rožmana navedel zanimive zapiske Uga Ubaldija, znanega italijanskega obveščevalca. Ker je ugledni tržaški zgodovinar in šolnik Tomaž Simčič članek o tem napisal leta 2010, sem mnenja, da so...

Emil Wedam – poročnik nemškega Abwehra, slovenski supervohun

Moram takoj omeniti, da zgodba o poročniku nemške vojaške obveščevalne službe, Emilu Wedama, slovenskem vojaškem supervohunu, doslej ni bila preverjena niti javno znana. Zdaj je tudi to storjeno! V seznamu 1546 žrtev protinacističnega terorja na Koroškem je sicer omenjen Emil Wedam , ni pa omenjena njegova sodelavka Tomauševa, kakor nam jo je, brez imena, predstavil...

Sherman Miles, ameriški podpolkovnik in obveščevalec – njegovi odnosi in tajna poročila o generalu Rudolfu Maistru

Ko sem nedavno pisal o generalu Maistru in njegovih sinovih oz. zakaj generala Maistra ni bilo v slovenskih partizanih, sem že v podnaslovu omenil problem odnosov med generalom Maistrom in ameriškim podpolkovnikom (majorjem) Milesesom, in sem med drugim zapisal tudi naslednje: No, še prej pa moram predstaviti naročilo starejšega in uglednega mariborskega zgodovinarja, odličnega poznavalca...

Kdaj je CIA odkrila izgradnjo Željave?

O Željavi, podzemni protijedrski letalski bazi, sem podrobneje pisal v svoji nedavni knjigi Titovi »atomski« bunkerji1. Glede na cilj tega članka ponavljam samo nekaj konkretnih podatkov o poteku same izgradnje. Šifrirano ime objekta je bil »Klek« ali 505. Vojaško-politična odločitev je bila sprejeta 1954, sama izgradnja pa se je začele 1956. Predhodno je ekipa strokovnjakov GŠ...