VOJAŠKA OBVEŠČEVALNA SLUŽBA V KRALJEVINI SHS/JUGOSLAVIJE IN SLOVENSKI DELEŽ

Članek je pretežno napisan na osnovi razprave dr. Dalibora Dende[ Dr. Dalibor Denda, podpolkovnik Vojske Srbije, raziskovalec – sodelavec Inštituta za strateške raziskave v Beogradu: Vojaška obveščevalna služba Kraljevine SHS/Jugoslavije 1918–1941, Vojnoistorijski glasnik, Beograd, 2010. Stik: dalibor.denda@mod.gov.rs], pa tudi drugih virov. Namreč omenjena razprava dr. Dende je zanimiva predvsem zaradi kadrovske zasedbe organov vojaške obveščevalne...

Dr. Viljem Baltič, soproga Vida in sin Franjo

Nedavno tega sem objavil članek z naslovom Italijanska odlikovanja z škofa, generala, polkovnika in kapetana VKJ, velikega župana in policije – 1927 v Ljubljani. Članek sem podnaslovil kot senzacionalni, ker je predlagatelj bil Benito Mussolini, italijanski duce in fašistični diktator, ki je bil takrat predsednik vlade in obenem tudi zunanji minister. Med odlikovanci je bil...

Italijanska odlikovanja za škofa, generala, župana, šefa policije in kapetana – 1927 v Ljubljani

Nedavno tega mi je prijatelj R. K. poslal dve strani (kopiji) uradnega lista Italije iz leta 1927, iz katerega je vidno, da je italijanski kralj Viktor Emanuel III. (it. Vittorio Emanuele III.) na predlog zunanjega ministra podelil visoka viteška odlikovanja ljubljanskem škofu Fegliču (Jegliču, očitna napaka, moja pripomba), dvema generaloma, polkovniku in kapetanu jugoslovanske vojske,...