Slovenski piloti in letalski mehaniki padli v 2. svetovni vojni – abc seznam

214
Leopold Ankon, Vrgorac, grob
(Vir: blog.vrgorac, 22. 7. 2014)

Članek
Strani so avtorsko zaščitene © 2014 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.

Avtorji: Kupi.si