Oklepni vlaki danes – med anahronizmom in renesanso

Znano je, da je nastanek in razvoj oklepnih vlakov imel določen časovni zamik za začetkom uporabe železnice za vojaške namene. Parne lokomotive in potniške ter tovorne vagone so namreč sprva uporabljali le za hitre transporte in oskrbo kopenske vojske na velikih razdaljah že Prusi 1846. leta, za njimi pa so jih posnemali tudi mnogi drugi....

Vpliv meteoroloških faktorjev na bojna delovanja

VSEBINA: – opredelitev problema: definicija in klasifikacija bojnih delovanj – zahteve strategije, operatike in taktike do meteorologov in klimatlogov – meteorološka zagotovitev (prognoza) – dileme, ki so se pojavile že v antiki – študija izbranih primerov iz obdobja do konca XIX. st. – študija izbranih primerov od I. SV in II. SV do naših dni...

Flote

V začetku tretjega tisočletja se je večina raziskovalcev, ki so se v Sredozemlju in na svetovni ravni pozorno ukvarjali z predvidevanjem razvoja in dejavnosti pomorskih sil (in še posebej njihovih vojnih ladij oz. »flotnega materiala«) prišla do sklepa, da bo proces globalizacije – ki se je po končani skorajda petdesetletni hladni vojni razmahnil na svetovni...

Priznanje

Dne 1. 12. 2015 je red. prof. dr. Anton Žabkar na Častnem shodu Fakultete za družbene vede v Ljubljani prejel posebno priznanje za življenjsko delo in razvoj fakultete – katedre za obramboslovje. Posebna priznanja Čestitamo!

Geostrateške in geoekonomske razmere v svetu in Slovenija

Geostrateške spremembe po razpadu bipolarnega strateškega razmerja sil– CFE TLE (Conventional Forces in Europe Treaty Limited Equipment) START I, II – sprememba bipolarnega sistema v unipolarni sistem – finis ideologiae – združitev Nemčije – razpad Varšavskega pakta in razpad SZ, ČSR, SFRJ – umik SZ iz Afganistana, Kube, Angole – E, La, Li, BelR, Ukr,...

Konspekt tez o Napoleonovem pohodu proti Rusiji

Napoleonov pohod na Rusijo 1812. leta - vzroki, potek in posledice (vojaško – strateška analiza ) Campagne de Russie pendant l’annee 1812 Druga poljska vojna French invasion of Russia, 1812 Franco – Russian war, 1812 French war, 1812 Russian war, 1812 (Pervaja) Otečestvennaja vojna, 1812 Patriotic war, 1812 Napoleon’s invasion of Russia, 1812 Napoleon’s war, 1812...

Prva svetovna vojna na Jadranskem morju 1914. – 1918. leta

»Pomorsko (ne)ravnotežje na Jadran« AO admiral Maximilian Daublebsky von Sterneck – roj. v Celovcu (1829-1897) – Polarna ekspedicija – Franc – Jožefova zemlja (1872/3) po formiranju Dvojne monarhije – glavni (re)organizator moderne mornarice – „mobilna linija pomorske obrambe“ – Jeune ecole (doktrina šibkejših na morju – LPS vs capital ship) admirali Hermann von Spaun in...

»Ukrajinski krog s kredo«

»Pulziranje« velikosti Ukrajine (= velikost Francije) začetno stanje ob izbruhu I. svetovne vojne – sedanje ozemlje Ukrajine razdeljeno med AO, Rusijo in Romunijo – Nova Rusija, Malorusija razpad carske Rusije in AO – prva delitev sporazum v Brest Litovsku – druga delitev Curzonova linija – tretja delitev – nove države (Poljska, Madžarska, ČSR, SZ –...

Prva svetovna vojna

Razsežnosti in paradoks vojne v prvi etapi se vojskuje 9 držav (Nemčija, AO, VB, Francija, Rusija, Belgija, Srbija, Črna gora, Luksemburg), v sklepni etapi se vojskuje 28 (33) držav s skupno površino 4 milijone km2 v vojno je vključeno 3⁄4 svetovnega prebivalstva (1,5 milijard ljudi) Centralne sile so bile obkoljene z zahoda, vzhoda in juga,...