Razvoj mornariških diverzantskih orožij in opreme po koncu prve svetovne vojne in med drugo svetovno vojno

Razvoj diverzantskih orožij in opreme
Strani so avtorsko zaščitene © 2014 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.

Avtorji: Kupi.si