Projekti

Projekt 2015

a) Neopravljene naloge iz Projekta 2014 V letu 2014 sem opravil vse začrtane naloge, razen članka Kdo je organiziral in usmerjal »napade na JLA« v Sloveniji? (pisma generala F. Peterke in admirala S. Broveta). Urednik spletne strani VOJAŠTVO na amis.net zaradi objektivnih okoliščin ni realiziral druge izdaje elektronske (CD) knjige Zarote in atentati na Tita, tudi brezplačno kopiranje.

b) Projekti 2015 Ker je spletna stran VOJAŠTVO na amis.net presegla 100 oz. naknadno dovoljenih 200 MB, sem avgusta 2014 vzpostavil novo domeno VOJASTVO-MILITARY, v kateri sem že objavil nekaj načrtovanih člankov. V letu 2015 načrtujem objaviti naslednje vsebinske sklope:
 • Slovenska OF in sovjetska Kominterna (Boris Kidrič – organizator OF in Edvard Kardelj – agent Kominterne);
 • Vpliv narodno-osvobodilnih idej (TIGR, KPS) na slovensko mladino v letih 1920–1945;
 • Slovenski vojaški poligon – sektaški odnos KPS (ZKS) proti slovenskim častnikom (Kdo je organiziral »napade na JLA« v Sloveniji – izbrana poglavja iz knjige Balkanski vojaški poligon);
 • Ocena dveh knjig: polkovnik dr. Tomaž Kladnik: Slovenska in partizanska vojska: od ustanovitve do konca 2. svetovne vojne (Defensor, 2006, Ljubljana) in dr. Rosvita Pesek Osamosvojitev Slovenije (Nova revija, 2007, Ljubljana) vojaški del – IX. poglavje pod naslovom Slovenska vojska;
 • Prispevki za vse rubrike – kategorije v novi domeni VOJASTVO-MILITARY, posebno v kategoriji Iz vojaških arhivov (Sherman Miles, ameriški podpolkovnik in obveščevalec – njegov odnos in tajna poročila o generalu Rudolfu Maistru, in podobno);
 • Predstavitev »družinske redakcije«: urednice mojih knjig dr. Irene Kranjc (članek o psihološko-propagandnem delovanju v izbranih primerih vojaških spopadov) in lektorice knjig in člankov – Liljana Kranjc, dipl.univ. profesorice slovenščine (in srbohrvaščine).
 

Načrtovano v letu 2014

 • Nadaljevanje rubrike Naši fantje in dekleta (glavni bo skupni članek z akad. dr Jožetom Mačkom z naslovom Janko Stibiel Vukasović, polkovnik VKS in VKJ in njegovi potomci – doprinos k slovensko-srbskim odnosom).

 • Nadaljevanje opomnikov dr. A. Žabkarja za rubriko Izza katedre.

 • Varnostno-vojaške študije v rubriki Zanimivosti:

  • Prlekija 1941–1945: skrivači, goščarji, četniki in partizani (neznana vloga Maistrovih »legijonarjev«, brambovcev in drugih);

  • Dolomitska izjava in reorganizacija NOV Slovenije (vloga generala Arse Jovanovića);

  • Kdo je začetnik oboroženega upora proti okupatorji 1941: tigrovci ali skojevci (komunisti)? (vloga Danila Zelena, tigrovca);

  • Kdo je bil pobudnik sprave na Slovenskem: domobranci ali partizani? (pisma Vinka Levstika);

  • Kdo je organiziral in usmerjal »napade na JLA« v Sloveniji? (pisma generala F. Peterke in admirala S. Broveta).

 • Ocene knjig (Zdenko Roter, Padle maske in druge).

 • Spominski članki avtorja (Moji vojaki – znani športniki, umetniki in znanstveniki, Vojaška spominska knjiga itd.).

 • Dokumenti iz vojaškega arhiva (Vojske kraljevine Jugoslavije, slovenskih četnikov, domobrancev in partizanov) v novi rubriki Iz vojaških arhivov.


Nerealizirano v 2013 in prenešeno v 2014

 • Izdelava lastne domene in spletišča http://www.vojastvo-military.si/

 • Izdaja CD knjige Zarote in atentati na Tita, 2. prenovljeni del, tudi za brezplačno kopiranje


Realizirano v letu 2013

 • Preselitev na spletni naslov http://home.amis.net/marijank/

 • Ocene knjig:– Blažo Mandić: S Titom – četvrt veka u kabinetu- Žarko Jokanović, Jovanka Broz – Moj život, moja istina- Vladan Dinić, Osuđena bez suđenja – Šta mi je pričala Jovanka Broz – Draga Potočnjak, Skrito povelje – Igor Omerza, JBTZ – Čas poprej in dan pozneje – Čedomir – Čedo N. Deletić, Aforizmi – 5
 • Protiobveščevalne študije – rekonstrukcije:
– Jože Srebrnič, primorski narodni junak – agent Kominterne ali tudi žrtev Kominterne? – Janko PREMRL – Vojko, primorski partizan in narodni heroj – resnica o njegovi smrti – Lovro Kuhar – agent Kominterne in njegove zveze na Primorskem – Josip Gaberšček (Jože Gabršček), tigrovec – ali je bil res italijanski vohun? – Ivan Borštner, praporščak JLA – napačni slovenski “narodni junak” ali kdo že 25 let zavaja slovensko javnost – Cepl Karol – beg z morišča
 • Taktično-tehnične dosežki JLA (uvod, Titovi bunkerji, tank M-84, letalo Orel,
atomske mine, bojni strupi, diverzantska podmornica in ostali projekti)
 • Ostali članki:– Organizacija TIGR in obveščevalna služba VKJ (1919–1941)- Kdo je v Sloveniji uvedel rdečo zvezdo s srpom in kladivom?- Polkovnik Dušan Rusič – Deset državnih skrivnosti za katere nisem vedel – Brionski plenum in dr. Slavka Becele Ranković – rezervna majorka JLA, slovenska partizanka in druga dama Jugoslavije – Odred JLA na Sinaju (Egipt) – UNEF, prva mirovna misija OZN – Ljubezen in seks v partizanih in v JLA – Od poveljnika do borca: ljubezen – da, seks – ne?
 • Izza katedre (dr. Anton Žabkar):
– Mediteran kot strateško-varnostni faktor – Teror(izem)

Realizirano v letu 2012:

Kratek pregled leta 2012:

Število obiskovalcev do 31.12.2012 je bilo 272.913. Od tega jih je bilo okrog 85% iz Slovenije, iz Srbije okrog 10% in 5% iz ostalih delov sveta. V Sloveniji so bili redni obiskovalci Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljanska univerza, Mariborska univerza, Razne ustanove in javni zavodi ter posamezniki.