www.vojastvo-military.si

received_1953605331556228

Še zadnjikrat je obrezal svojo trto in vrtnice najin oče, generalmajor in publicist,

Marijan F. Kranjc

(15. 1. 1935 – 4. 11. 2017)

Z ljubeznijo, ponosom in spoštovanjem v večen spomin tvoji hčerki Irena in Lili z družinama

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu …

Vsak tiho zori,
počasi in z leti,
a kamor že greš, vse poti
je treba na novo začeti.

Tako živimo ljudje.
Vsak zase krmari k pogrebu.
Svetloba samo
nas druži kot zvezde na nebu.

A včasih so daleč poti,
da roka v roko ne seže,
a včasih preblizu so si,
da z nohti lahko
srce kdo doseže …

Od tega menda
človek umre,
od tega z neba
se zvezda ospe.

(Tone Pavček, Pesem o zvezdah)

Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju

Marijan F. Kranjc VOJAŠTVO – o vojakih in vohunih Dolga leta sem služboval v varnostni službi JLA, zato sem tudi dober poznavalec slovenske vojaške zgodovine in varnostno-obveščevalnih ozadij. VOJSKA – o vojnicih in špijunih Dugi niz godina službovao sam u vojnoj bezbednosti JNA, pa zato dobro poznajem jugoslovansku vojnu istoriju i njihovu bezbednostnu-obaveštajnu pozadinu. MILITARY – On soldiers and spies I worked a number of year for the Security Service of the YPA, and so I am a excellent witness to the postwar history of the Balkan nations.
Pregled avtorjevih monografskih publikacij
UTICAJ DOKTRINE SUKOBA NISKOG INTENZITETA NA BORBENU IZGRADNJU JNA BALKANSKI VOJAŠKI POLIGON ŽIVLJENJE Z LEKO ZAROTE IN ATENTATI NA TITA
Tiskarna Kočevje, 1989 Borec, Ljubljana, 1999. Grafis Trade, Grosuplje, 2002 Grafis Trade. Grosuplje, 2004
SLOVENSKA VOJAŠKA INTELIGENCA PLAVA GARDA poveljnikovo zaupno poročilo SLOVENAČKI ČETNICI SPOPAD NIZKE INTENZIVNOSTI
Grafis Trade, Grosuplje, 2005 PRO-ANDY, Maribor, 2006 Filip Višnjić, Beograd, 2006 PRO-ANDY, Maribor, 2007
BALKANSKI VOJAŠKI POLIGON (2. izdaja) FRANJO MALGAJ VOJNI SPOMINI 1914-1919 LEGENDARNI SLOVENSKI OBVEŠČEVALCI TITOVI “ATOMSKI” BUNKERJI
Brezplačno kopiranje.

PRO-ANDY, Maribor, 2009

PRO-ANDY, Maribor, 2011

PRO-ANDY, Maribor, 2014