Geostrateške in geoekonomske razmere v svetu in Slovenija

Geostrateške spremembe po razpadu bipolarnega strateškega razmerja sil

– CFE TLE (Conventional Forces in Europe Treaty Limited Equipment) START I, II
– sprememba bipolarnega sistema v unipolarni sistem – finis ideologiae
– združitev Nemčije
– razpad Varšavskega pakta in razpad SZ, ČSR, SFRJ
– umik SZ iz Afganistana, Kube, Angole – E, La, Li, BelR, Ukr, Gr, Az, Arm
– vojna koalicije z mandatom OZN proti Iraku 1991 – osvoboditev Kuvajta
– širjenje Nata proti vzhodu – CENTCOM – V. flota v Golfu
– AFRICOM
– sprememba doktrine Nata – od 18 na 28 članic – PEO ZRJ (+ Afganistan)
– formiranje ODKB, SCO
– ekonomske integracije – BRIC(SAM), NAFTA, APEC, EU, ASEAN
– GWOT (Global War on Terrorism) – “koalicija voljnih” kot odgovor na teroristične napade – preventivne vojne
– nuklearizacija – 6 novih jedrskih sil (Koreja, Indija, Pakistan, Izrael, JAR, Iran?)
– džihad – Kavkaz, Sinkijang, Kašmir, Afganistan, Irak
– državljanske vojne v islamskem svetu – smeri širjenja – nova kvinta = 365/2009
– piraterija v Indijskem oceanu
– informacijske operacije
– globalizacija vs anti-globalizacija? vstaja zatiranih (Franz Fannon, Ghe Gevara)

Poglejte si celotno predstavitev.
Strani so avtorsko zaščitene © 2014 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Uporaba vsebin v kakršnekoli namene je dovoljena le s pisnim soglasjem lastnika domene.

Izdelava: Kupi.si