Viktor Andrejka, polkovnik VKJ

dodatek k njegovi biografiji v knjigi Legendarni slovensko obveščevalci (str. 6)

Članek
Strani so avtorsko zaščitene © 2014 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.

Avtorji: Kupi.si