Nikola Vilhar iz Sušaka – tajni sodelavec ObS VKJ, »Gabel« – doslej neznani tajni agent sovjetske vojaške obveščevalne službe v Švici

b4

Posodobljen članek.
Sledi članek: “Nikola Vilhar, poseben diplomatski svetovalec Kraljevske vlade Jugoslavije v Južni Ameriki 1941-1945”.

Vilhar Nikola – agent Rdečega orkestra
Strani so avtorsko zaščitene © 2014 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.

Avtorji: Kupi.si