Adolf PERTHEN, stotnik 97. tržaškega pehotnega polka, obveščevalec Vojske Kraljevine Jugoslavije v Ljubljani

Predhodna opomba:
Ko sem raziskoval življenjsko pot Jožefa Gabrškega, uspešnega obveščevalnega sodelavca – dvojnika proti Ovri v Italiji, posebno v začetku njegovega političnega udejstvovanja ko je bil tudi tajnik tržaškega političnega društva Edinost, sem v PSBL zasledil tudi nadvse zanimiv podatek, da je njegov naslednik na tej dolžnosti, Edvard Slavik, vzdrževal stike s stotnikom Adolfom Perthenom iz obveščevalnega centra VKJ v Ljubljani.
Mimogrede sem potem na www.dlib.si ugotovil, da je časopis Slovenec iz Ljubljane dne 22. 12. 1914 poročal, da je bivši nadporočnik AOV Adolf Perthen, verjetno obveščevalec, povišan v čin stotnika VKJ. Leta 2010 sem naletel na podatek iz AS, da hranijo dokument goriške ali tržaške kvesture iz leta 1928, da je stotnik Adolf Perthen verjetno pripadnik ObC VKJ v Ljubljani, ki ga je vodil major Viktor Andrejka….

Celoten prispevek
Strani so avtorsko zaščitene © 2014 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Uporaba vsebin v kakršnekoli namene je dovoljena le s pisnim soglasjem lastnika domene.

Izdelava: Kupi.si