Nikola Dušana Vilhar – rez. letalski stotnik II. razreda VKJ, poseben diplomatski svetovalec begunske kraljeve vlade Jugoslavije v Južni Ameriki 1941–1945

gb3vb

Nikola Dušana Vilhar – rez. letalski stotnik II. razreda VKJ, poseben diplomatski svetovalec begunske kraljeve vlade Jugoslavije v Južni Ameriki 1941–1945
Strani so avtorsko zaščitene © 2014 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.

Avtorji: Kupi.si