Partizanski poveljnik in trije strankarski politkomisarji

(Vojaško-strateški aspekti »Dolomitske izjave«, bivanje in poročanje generala Arsa Jovanovića o stanju med slovenskim partizanih, končno odkrita resnica o njegovi tragični smrt)

Vojaško-strateško aspekti DOLOMITSKE IZJAVE (Ali je general Arsa Jovanović iniciral sprejetje Dolomitske izjave?).


O Dolomitski izjavi so napisane knjige, številne razprave in članki (v slovenskem Cobissu jih je registriranih okrog 40). Po vsebini so raznolike, vendar pa v nobeni niso obdelani vojaško-strateške aspekt Njihove vsebin ne bo navajalk, vsekakor pa moram navesti »uradno« stališče slovenskih zgodovinarjev.

V Slovenski najnovejši zgodovini, 1, v izdaji INZ 2005, je na straneh 670 – 671 o Dolomitski izjavi rečeno naslednje:
1. 1. marca 1943 je v Polhograjskih Dolomitih, po dolgih pogajanjih, na pobudo KPS podpisana omenjena izjava po kateri je OF postala enotna organizacija pri čemer je KPS ohranila vodilno vlogo. Ostali dve skupini, krščanski socialisti in sokoli so se odrekli svoje organizacije!
2. Razlogi za podpis: mednarodno stanje, strah za povojni strankarski razvoj.
3. Spor me generalom Arsa Jovanoviće in vodstvom KPS, posebej pa še njegov kritični odnos do politkomisarjev iz vrst krščanskih socialistov in sokolov, pa je Titu takoj sporočil, da »take kombinacije on ne bo dovolil«! 4. Jovanović je bil sicer tudi proti OF, tudi Ivo Lola Ribar, ki je prišel v Slovenijo, da zgladi spor.
5. Vsekakor pa je Dolomitska izjava pomenila poenotenje slovenskega partizanstva z ostalimi deli NOV Jugoslavije.

Neznano poročilo Titu o akcijah dolenjskih partizanov decembra 1942. Ogorčenost pokojnega generalmajorja Bojana Polaka – Stjenke nad Kardeljevimi ocenami slovenskih partizanov in njihovih poveljnikov. Ali je Arsa Jovanović iniciral sprejem Dolomitske izjave? O generalpolkovniku Arsu Jovanoviću, bivšem načelniku Vrhovnega štaba NOV in PO Jugoslavije, je malo znanega. Ker se je 1948 opredelil za resolucijo informbiroja in bil menda ubit (verjetno prej likvidiran) na romunski meji pri begu iz Jugoslavije, so iz vojnega zgodovinopisja, publicističnih del in enciklopedij izginili vsi napisi o njem in njegovem deležu v toku NOB kot načelniku VŠ NOV in PO Jugoslavije, ki pa vendarle ni bil zanemarljiv. Izbrisali so ga tudi s fotografije s Titom in Rankovićem, ki je bila znana do leta 1948!

Preberite si celoten prispevek.

Strani so avtorsko zaščitene © 2014 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Uporaba vsebin v kakršnekoli namene je dovoljena le s pisnim soglasjem lastnika domene.

Izdelava: Kupi.si