SKUPNI GENETSKI IN NEIDEOLOŠKI SEZNAM

GENERALOV – ADMIRALOV SLOVENSKEGA RODU

Svoj projekt »genetskih in neideoloških generalih in admiralih slovenskega rodu« sem zaradi korektnosti podatkov razdelil na tri dele: skupni seznam (320) in pod a) končni seznam (231) ter pod b) verjetni seznam (89) generalov in admiralov.

Za bodoče raziskovalce je zanimiv predvsem »verjetni seznam«, saj so na njem predvsem generali in admirali avstro-ogrske vojske za katere je pokojni dr. Miroslav Pahor, direktor Pomorskega muzeja v Piranu, določal slovenski izvor po znanju slovenskega jezika (edini konkretni arhivski podatek o slovenskem rodovnem izvoru), medtem, ko sem jaz pozneje dodal na seznam nekaj generalov in admiralov, ki imajo docela slovenski priimek (uradni seznam dunajskega Vojnega arhiva je objavljen šele 2007).

Seveda, za moj pretežno »genetski« seznam je bistveno, da se na podlagi arhivskih in drugih podatkov ugotovi slovensko poreklo ne samo očeta, temveč tudi matere, saj v genetiki velja načelo enakosti (viceadmiral Tegethoff je imel mater slovenskega rodu). Isto načelo velja tudi za tri kolena (rodovne veje) nazaj, torej tudi za stare starše, pra in praprastarše.

Celoten članek SKUPNI GENETSKI IN NEIDEOLOŠKI SEZNAM GENERALOV – ADMIRALOV SLOVENSKEGA RODU

Strani so avtorsko zaščitene © 2014 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Uporaba vsebin v kakršnekoli namene je dovoljena le s pisnim soglasjem lastnika domene.

Izdelava: Kupi.si