Kaj je Boris Kidrič dejansko zamolčal odposlancem 1. oktobra 1943 v Kočevju?

  Boris Kidrič, 1943   (Vir: Google, Slike)

Boris Kidrič, 1943 (Vir: Google, Slike)

Pred seboj imam brošuro (34 strani) z naslovom Govor tovariša Kidriča, Sekretarja Izvršnega odbora Osvobodilne fronte slovenskega naroda na zboru odposlancev slovenskega naroda v Kočevju dne 1. oktobra 1943. Brošuro štev. 30 je leta 1945 izdal Knjižni zavod Osvobodilne fronte, kopijo sem dobil iz zasebnega arhiva T. M. iz Kopra (zanimivo je, da se samo en izvod te brošure nahaja v NUK, v Cobissu pa so registrirane samo tri slične brošure Borisa Kidriča iz leta 1943).

Moj cilj je, da primerjam navedbe iz govora Borisa Kidriča leta 1943 v Kočevju z zgodovinskimi dejstvi, ki so podana v Slovenski novejši zgodovini 1848–1992, 1. in 2. del, (Mladinska knjiga 2005, Ljubljana). Zadržal se bom predvsem pri vojaško-varnostnih problemih, ki jih tudi najbolje poznam.

Preberite si celoten prispevek.
Strani so avtorsko zaščitene © 2014 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Uporaba vsebin v kakršnekoli namene je dovoljena le s pisnim soglasjem lastnika domene.

Izdelava: Kupi.si