Albin Starc

polkovnik letalstva JLA, prvi slovenski as – pilot v petih vojskah V svoji knjigi Slovenska vojaška inteligenca sem v poimenske sezname uvrstil tri vojaške pilote s priimkom Starc: polkovnika Albina Starca, ter dva pilota – VKJ – podnarednika Antona in kapetana 1. razreda Andrija. Vsekakor je najbolj zanimiva vojaška kariera pilota Albina Starca, ki je...

FRONTA – ZALEDJE – SPOMIN

FRONTA – ZALEDJE – SPOMIN 100 let prve svetovne vojne           Prednja stran ovojnice, UK Maribor, maj 2014   Konec meseca junija 2014 sem prejel od neznanega pošiljatelja navedeno brošura, pravzaprav poročilo z razstave s prednjim naslovom, s pripisom: „Razstavo je odprl 19. 6. 2014 gm Božič Dobran in dr. Franc Rozman.“ (za pošiljko...

General z rodovnikom

Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju Morda je neskromno, da sem se lotil tega zapisa. Zato moram najprej objasniti, kako se je sploh porodila ta zamisel. Namreč, bil sem član Rodoslovnega društva Slovenije (SRD), pa me je predsednik Peter Hawlina nagovoril za tematsko predavanje dne 24. marca 2009 v dvorani Slovenskega svetovnega kongresa v Ljubljani...

Brata BREGANT

generala nemškega Wehrmachta in avstrijske Bundesheres, tudi slovenskega rodu Na svojem spletišču VOJAŠTVO – MILITARY sem pred leti objavil spodnji članek in v ps. zaprosil za pomoč. KAMILO BREGANT, GENERALMAJOR NEMŠKEGA WEHRMACHTA – NOVI GENERAL SLOVENSKEGA RODU Rojen je bil 24. 7. 1879 v Trstu, kjer je bil oče finančni uslužbenec. Po končani pehotni kadetski...

SKUPNI GENETSKI IN NEIDEOLOŠKI SEZNAM

GENERALOV – ADMIRALOV SLOVENSKEGA RODU Svoj projekt »genetskih in neideoloških generalih in admiralih slovenskega rodu« sem zaradi korektnosti podatkov razdelil na tri dele: skupni seznam (320) in pod a) končni seznam (231) ter pod b) verjetni seznam (89) generalov in admiralov. Za bodoče raziskovalce je zanimiv predvsem »verjetni seznam«, saj so na njem predvsem generali...

Dr. Vladimir Kante

namestnik upravnika politične policije v Ljubljani, vrhunski tajni sodelavec Vos in Ozne – kdo ga je izdal nemškemu Gestapu? (Poskus protiobveščevalne rekonstrukcije operativne obdelave dr. Vladimirja Kanteta s strani nemškega Gestapa v obdobju 1941–1945) Zaprosili so me za pomoč pri rekonstrukciji zadnje poti dr. Vladimirja Kanteta, namestnika upravnika politične policije v Ljubljani, vrhunskega tajnega sodelavca...