FRONTA – ZALEDJE – SPOMIN

FRONTA – ZALEDJE – SPOMIN 100 let prve svetovne vojne

  ovojnica         Prednja stran ovojnice, UK Maribor, maj 2014  

Konec meseca junija 2014 sem prejel od neznanega pošiljatelja navedeno brošura, pravzaprav poročilo z razstave s prednjim naslovom, s pripisom: „Razstavo je odprl 19. 6. 2014 gm Božič Dobran in dr. Franc Rozman.“ (za pošiljko sem se nazadnje vseeno zahvalil UKM).

Ker je šlo za razstavo o slovenskih generalih in admiralih, sem se čutil dolžnega za odgovor v obliki ocene knjige – razstave.

Namreč, avtor besedila je prof. dr. Franc Rozman, ki je že prej objavljal pripombe na moj „Neideološki in genetski seznam generalov in admiralov slovesnkega rodu“, ker je glavne podatke črpal iz Vojnega arhiva na Dunaju in druge dostopne literature.

Uvodnik je napisala dr Vlasta Stavbar, vodja enote za domoznanstvo Univerzitetne knjižnice Maribor in koordinatorka EPK-projektov UKM, v katerem je povdarila, da se je z biografijami spodnještajerskih generalov in admiralov želelo: -„osvetliti vlogo Slovencev v avstro-ogrski vojski in njihovo mesto v prvi svetovni vojni“,
-„predstavljeno je 17 spodnještajerskih generalov (in admiralov – izpuščeno, moja pripomba), katerih rojstni kraj je bil na sedanjem slovenskem ozemlju, čigar „delo in življenje je znanstveno raziskano“.

Ker sem bil skeptičen do „teritorialnega“ principa (po mestu trenutnega službovanja njihovih očetov, uradnikov avstro-ogrske monarhije) obravnave in raziskave slovenskih generalov in admiralov, sem zato 2000 v reviji ljubljanski Borec objavil svoj „neideloški in genetski seznam“ generalov in admiralov slovenskega rodu iz vsega sveta, tudi tujerodnih vojska, saj sem le tako lahko predstavil vrh slovenske vojaške inteligence! Šlo je za upoštevanje genetskega principa, da je vsaj eden od staršev slovenskega rodu, izognil pa sem se tudi na delitve na „naše“ in „vaše“ oz. „domače“ in „tuje“!.

Takšne seznam je bil dobrohotno sprejet v „vojaški“ javnosti, tudi na Wikipediji je objavljen. Le nekateri slovenski zgodovinarji so imeli določene pripombe, pa so se potem odločili za „teritorialni“ princip raziskave – seznam generalov in admiralov po mestu rojstva na slovenskem ozemlju. S tem so (bodo) seveda prikrajšani vsi tisti, število seveda ni majhno, ki smo bili rojeni izven Slovenije.

Tako bi mnogi generali in admirali JLA bili izpuščeni s tega seznama naših zgodovinarjev, saj smo mnogi bili (ne po svoji krivdi) rojeni izven Dravske banovine oz. Slovenije (tudi sam sem bil rojen v Makedoniji).

Prberite si celoten prispevek.

Strani so avtorsko zaščitene © 2014 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Uporaba vsebin v kakršnekoli namene je dovoljena le s pisnim soglasjem lastnika domene.

Izdelava: Kupi.si