Zakaj generala Maistra ni bilo v slovenskih partizanih?

(Kdo je odločal o nazivih partizanskih enot – zakaj NE?, ali obstajajo ameriški dokumenti o odnosih generala Maistra i ameriškega podpolkovnika Milsa, usoda Maistrovih sinov Hrvoja in Boruta, brez odziva na rehabilitacijo)

Mnogi znanci vojaške stroke so me pogosto spraševali, zakaj v NOV Slovenije ni bilo nobene partizanske enote z imenom generala Rudolfa Maistra. Navadno sem jih napotil na besedilo dr. Bruna Hartmana, ki je v svoji monografiji RUDOLF MAISTER – GENERAL IN PESNIK, Ljubljana, 1998, na podobna in slična vprašanja zapisal (str. 8) naslednje:

»Največ kritike in odpora je Maister doživel pri slovenskih komunistih. France Klopčič v svoji knjigi O PRETEKLOSTI DRUGAČE (1984) je Maistru priznal, da je branil slovensko severno mejo, vendar je tudi zapisal, da so njegove zasluge precenjene in da je to precenjevanje pomagalo oblikovati kult osebnosti. Najhujši očitki z leve na račun Maistra so, da naj bi bil zatrl (pomagal zatreti) vojaški upor v Mariboru leta 1919; ta naj bi bil potekal v pomoč sovjetski republiki, ki so je takrat razglasili na Madžarskem. Pri tem naj bi se tudi okrvavil s krvjo dveh obsojenih upornikov. Prenapeti kritiki so Maistra imeli za izrazitega predstavnika teženj slovenskega meščanstva. Nekateri so ga razglašali kar za “belega” generala, za desničarja in hudega jugoslovanskega nacionalista. Maistrovo vlogo pri obrambi slovenskega narodnostnega ozemlja so zato poskušali čim bolj razvrednotiti. Maistrovi sobojevniki so 1966 izsilili ustanovitev Zveze borcev prostovoljcev za severno mejo. CK ZKS je leta 1977 sklical nekaj zgodovinarjev, da so znova ovrednotili Maistrovo osebnost in delo (v javnost je ta analiza prišla šele čez slabo desetletje). Zborovanje slovenskih zgodovinarjev leta 1978 (19. po vrsti) v Mariboru je zavrnilo skrajne ocene Maistrove vloge v slovenski zgodovini.«

Preberite si celoten prispevek.

Strani so avtorsko zaščitene © 2014 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Uporaba vsebin v kakršnekoli namene je dovoljena le s pisnim soglasjem lastnika domene.

Izdelava: Kupi.si