Brecelj in Cherry picking

Objavljeno v Nedeljskem dnevniku 8. 2. 2017.

Članek
Strani so avtorsko zaščitene © 2014 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.

Avtorji: Kupi.si