Prve civilne žrtve nemškega okupatorja 6. aprila 1941 v Sloveniji – šesterica iz Gornje Radgone (Kdaj jim bodo postavili spomenik?)

Da se ne bi še naprej prerekali o prvi civilni žrtvi okupatorja v Sloveniji, sem predstavil idejo, da bi bilo najbolje izbrati prvo civilno žrtev vsakega od treh okupatorjev, ki so aprila 1941 zasedli Slovenijo.
Tako sem nedavno objavil članek, v katerem sem predstavil prve civilne žrtve treh okupatorjev v Sloveniji, in sicer:
Slava Klavora, prva žrtev nemškega okupatoprja na Štajerskem, sekretarka mariborskih skojevcev, narodna herojina.
Danilo Zelen, prva žrtev italijanskega okupatorja, vojaški vodja TIGR-a in rezervni obveščevalni častnik Dravske divizije.
Štefan Kovač – Marko, prva žrtev madžarskega okupatorja, sekretar prekmurskih komunistov in narodni heroj.

Članek
Strani so avtorsko zaščitene © 2014 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.

Avtorji: Kupi.si