Danilo Zelen – Dušan, vojaški vodja TIGR-a, tudi tajni sodelavec ObC VKJ v Ljubljani, britanskega IS in Soe

tgz45jhO Danilu Zelenu, vojaškem vodju TIGR-a sem obširneje pisal v spletnem članku z naslovom Trije okupatorji – troje žrtev (19. 8. 2014) in Organizacija TIGR in obveščevalna služba VKJ 1919–1941 (28. 5 2013), kjer sem poudaril tudi dvoje:
– Organizacija TIGR je imela znatno podporo obveščevalnega centra VKJ v Ljubljani, materialno in finančno pa tudi s strani britanskega IS in Soe;
– Danilo Zelen je kot vojaški vodja TIGR-a imel tesne stike z načelnikom ObC VKJ v v Sušaku in nazadnje v Ljubljani, pa je po nemškem napadu aprila 1941 kot rezervni častnik obveščevalne službe VKJ ostal v zaledju, da bi organiziral ilegalno obveščevalno in subverzivno delovanje. V tej vlogi je 13. maja 1941 tudi padel (kot ranjenec je izvršil častni samomor, da ne bi živ padel v italijanske roke). Posredno je bil tudi agent britanskega IS in Soe. Bil je na seznamu italijanske ovre in nemškega gestapa kot najbolj nevaren »državni« diverzant in terorist. Strinjam se s prevrednotenjem delovanja TIGR na podlagi dostopnih arhivov, vendar s potrebno distanco, da o Danilu Zelenu in drugih zaslužnih tigrovcih ne ustvarimo nekakšnega mita, ker s tem preprosto rušimo njihovo verodostojnost. Pomembni so podatki iz ohranjenih arhivov in ocene zgodovinarjev, ne pa raznih naknadnih pričevalcev. Praznine lahko dopolnimo samo s strokovno-varnostno rekonstrukcijo, ki temelji na študiji podobnih primerov in drugih okoliščinah.
Zato sem se odločil, da Danilu Zelenu kot vojaškemu vodju TIGR-a, tajnem sodelavcu in rezervnemu obveščevalnemu častniku VKJ, tudi tajnem sodelavcu britanskega IS in Soe, namenim posebno študijo primera, predvsem o njegovem delovanju v obdobju marec – maj 1941.

Preberite si celoten prispevek.
Strani so avtorsko zaščitene © 2014 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Uporaba vsebin v kakršnekoli namene je dovoljena le s pisnim soglasjem lastnika domene.

Izdelava: Kupi.si