Yugoslav space program – Myth or Reality?

Marijan Kranjc

Marijan Kranjc, generalmajor v pokoju

Who are Franc Hafner, Major General Retired and his daughter dr. Ana Hafner?


Article
Strani so avtorsko zaščitene © 2014 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.

Avtorji: Kupi.si